mediaplus.org.mk - Здружение на граѓани - Медиа Плус

Ad

mediaplus.org.mk is powered by Apache and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'mk' is whois.marnet.mk

Медиа Плус - Здружени на граѓани

Content preview from mediaplus.org.mk: Здружението на граѓани МЕДИА ПЛУС од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економкси развој во на територијата на Македонија и пошироко.

Explore by label: mediaplus . org . mk

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for org.mk

From server whois.marnet.mk 1 week ago (None):

No whois information found

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...